Тема 10. Електронно здравно досие – стандарти за изграждане, дефиниции, видове и някои примери

| Назад към предишната страница |

обратно нагоре