Тема № 9. Научни стандарти за оценка на случаи с нежелани лекарствени реакции

| Назад към предишната страница |

обратно нагоре