Нов български университет

ВИДЕОКОНФЕРЕНТНО ОБУЧЕНИЕ 01 – 05.04.2013


От 01 – 05.04.2013 г. се състоя ВИДЕОКОНФЕРЕНТНО ОБУЧЕНИЕ на английски език в реално време от Украйна с тема: Същност, принципи, идеология и развитие на телемедицината по света, Лектор: проф. д-р Антон Владзимириский, Модератор: гл.ас.д-р Полина Михова.
Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu