Нов български университет

Проект Детска градина


През летните месеци – юли и август в Център за терапия на  комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения при НБУ обикновено клиентите намаляват. Това открива нови възможности за разумно използване на базата – зала 09 и методическите материали в нея, както и  способностите на  терапевтите, специализирали за работа с деца в предучилищна и начална училищна възраст. В същото време  децата на някои служители и преподаватели не намериха място в детските градини на София.

Целта на лятна детска забавачка за деца от 4 до 10 годишна възраст е подпомагане на младите служители и преподаватели на Университета.

За лятната забавачка имаше заявки за 80 деца, които бяха разпределени в две възрастови групи:

Група 1- предучилищна възраст за деца от 3 до 5 годишна възраст  и Група 2 – начална училищна възраст – зала 02 корпус 2

Според желанието на  служителите  и преподавателите бе организирано  целодневно обслужване – от 9,00 часа  - до 17,00 часа, като горепосочените зали бяха адаптирани за нуждите на децата.
Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu