Нов български университет

Проект „Студенти в помощ на студенти“


Най-новата инициатива на „Център за терапия на комуникативни и емоционално- поведенчески нарушения в детска възраст и Магистърски Факултет, която носи названието „Студенти в помощ на студенти“!

 

Идеята е да се помага безвъзмездно на студенти с:

•    Нарушения на артикулацията

•    Нарушения на плавността на говора (заекване)

•    Дислексия (затруднения при четене и писане)

•    Други комуникативни нарушения

 

Студенти от МП „ Рехабилитация при езикова и речева патология“ под супервизията на гл.ас. Екатерина Тодорова  ще работят със студентите безвъзмездно, за да помогнат да ги преодолеят!

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu