Нов български университет

Проект за провеждане на видеоконферентен курс пред ЦФСР 2013 и Фонд Учебни програми, БФ 2013


 

Проектът имаше за цел да реализира 2 вида видеоконферетно участие: 1.на екипа в лицето на проф.Винарова, ас.Михова и ас.Пенджуров в международна конференция по телемедицина, и 2.образователен аспект – реализиране на видеоконфорентно обучение за студенти от НБУ отново с помощта на видеоконфорентна връзка в реално време от Украйна.

Участието на преподавателите от НБУ в  VI Международен научен форум по ТЕЛЕМЕДИЦИНА – „ОПЫТ & ПЕРСПЕКТИВЫ” 19 -20 март 2013, Донецк, Украйна с 3 мултимедийни презентации и 3 публикации (В приложение), като тя е естествено продължение на първата, тъй като таксите по участие на екипа е спонсорирано изцяло от Украинската асоциация по телемедицина под егидата на IsfTeH АРТЕУОЗ.

Като последен във времето, и най-съществен етап бе представянето на един нов и модерен метод на обучение, а именно видеконфорентно обучение на английски език в реално време на територията на НБУ през м.Април в рамките на 1 седмица с лектор от световна величина по Телемедицина от Украйна – проф.д-р Антон Владзимирский. Тенденциите в световното образование показват, че все повече навлиза онлайн обучението като версия за развитие и допълнителна квалификация.

За целите на проекта бе разработено ново учебно помагало по курса, бяха заснети и записани на DVD пълният курс от лекции по време на обучението.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu