Нов български университет

Проект за участие в конференция в Прага пред ЦФСР 2013


 

Проект за развитие на научната дейност чрез участие в конференция “Data and Knowledge for Medical Decision Support”, организирана под егидата на Czech Society of Biomedical Engineering and Medical Informatics и  European Federation of Medical Informatics (EFMI) в Прага през м.Април. Това е едно от най-важните събития в области на биомедицината за Европа, включително здравеопазването и информатиката, както и технологиите за обработка на специализирана медицинска и здравна информация. Проф.Винарова в продължение на 10 години е член на Editorial Board of EJBI – официалното издание на Czech Society of Biomedical Engineering and Medical Informatics, където редовно публикуваме безплатно публикации и изследвания.

Постерът, който е изпратен и вече одобрен е:“Medical decision support system for COPD and asthma screening”, Iliya Pendzhurov, Polina Mihova, Jivka Vinarova, New bulgarian universitу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu