Нов български университет

Участие на академичния персонал на Департамента в проект на НБУ по програма ЕРАЗЪМ „Intensive programme: special abilities and talents - patterns of cognitive processes in people with disabilities, 24.06 -05.07.2013, Oreshak, Bulgaria, Contract № 2012- ERA-IP-7


    

От 24 юни до 05 юли 2013 година в Орешак се проведе за втора поредна година Интензивна програма на тема: „Специални способности и таланти – закономерности на когнитивните процеси при хора с увреждания. Програмата се финансира от ЦРЧР секторна програма Еразъм. Идеята на този вид програми е да обедини под една обща тема студенти и преподаватели от различни университети и да предложи интензивно обучение, обмен на идеи и проекти, възможности за бъдещи съвместни разработки. Студентите и преподавателите имаха възможност не само да подобрят обучението в програмите си чрез допълнителни два 30 часови курса в областта на работата с деца и възрастни с нарушения, но и да живеят под един покрив, да вкусят от храната и културата на четири националности и да създадат нови приятелства.

В Интензивната програма участваха студенти и преподаватели от Нов Български Университет /Департаменти Здравеопазване и Социална работа и Когнитивна наука и психология/, Norwegian University of Science and Technology – Trondheim (Norway), West University – Timisoara (Romania), University of Seville (Spain). Интензивната програма е ориентирана към интердисциплинарен подход в изследването и подпомагането на хората с нарушения със специален фокус към комбинацията между нарушения и таланти, което дава нова перспектива в разглеждането на когнитивните нарушения. В програмата се включиха предователите: проф. Мила Вълчанова, д-р Валентин Вълчанов, д-р Ларс Урсин от Норвегия, доц. Дейвид Салданя от Испания, проф. Ана Мунтеан, доц. Елена Данчиу от Румъния, доц. Маргарита Станкова, д-р Росица Йосифова, гл. ас. д-р Надя Колчева, гл. ас. д-р Полина Михова, гл. ас. д-р Илия Пенждуров от Нов Български Университет. Обучението се провеждаше в рамките на 6 часа в продължение на десет работни дни. Лекциите и практическите занимания включваха теми в областта на психологията, медицината, лингвистиката, когнитивната наука, социалната работа, телемедицината, логопедията.Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu