12. Eлектронно Здравно Досие (ЕЗД) - исторически перспективи

доц. д-р Димитър Чаръкчиев, д.м.


Презентация

слайд 1

Назад

Напред

обратно нагоре