“Телемедицината в европейски научни форуми – тенденции и перспективи”

гл. ас. д-р П. Михова


Презентация

слайд 1

Назад

Напред

обратно нагоре