Нови издания на Департамента


2. Нови издания на Департамента

  • CD “Биоефективност и безопасност от приема на биологично активни вещества”, съставители: П.Михова, И.Пенджуров, ISBN 978-954-535-653-7, НБУ, София, 2011

  • CD "Основи на биологията", автор: гл.ас. д-р Галина Сачанска

  • "Микробна биотрансформация на ксенобиотици"-  автор: гл.ас. д-р Галина Сачанска

  • CD “IX Международен симпозиум по затлъстяване и съпътстващи заболявания”, съставители: П.Михова, И.Пенджуров, ISSN 1314-3409, НБУ, София, 2011

  • CD “Регламенти за използване на информационни източници”, автори: Ж.Винарова, П.Михова, ISBN 978-954-535-678-0, НБУ, София, 2011

  • CD „Кръгла маса и Workshop „Профилактичната телемедицина”, автори: П.Михова, Ж.Винарова, ,ISBN 978-954-535-684-1, НБУ, София, 2011

  • "Теория на медицинската и здравна култура"-  ISBN 954-535-273-6, автор проф. д-р Ж.Винарова, д.м.н.,

обратно нагоре