ГОДИШНИК 2007
Департамент МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ


Разработки на докторанти

Ралица Филипова, докторант

Децата като читатели, слушатели, зрители и потребители

Евелина Христова, докторант

ПР и вътрешно организационни комуникации