NE VARIETATEM TIMEAMUS

ДА НЕ СЕ БОИМ ОТ РАЗНООБРАЗИЕТО

Юбилейната 10 годишнина от издаването на Годишник на департамент „Масови комуникации” – 2006 г., беше подобващо отбелязана с излизането на първия не само за департамента, но и за НБУ, електронен годишник. Не случайно употребявам думата подобаващо. Защото департаментът ни подготвя специалисти по ПР и журналистика – две професии, които, ако искат да бъдат на съвременно ниво, не могат да си спестят развитието на дигиталните технологии. Защото не е въпрос дали харесваме или не, дали одобряваме или не, а е факт, че много скоро водещите професии в нашата област ще са Интернет журналистика и Интернет ПР.

Развитието на технологичното човешко въображение изпреварва развитието на социалното. Затова още дълго ще се чуват упреците към Интернет поколението, което било неграмотно, нечетящо и какво ли още „не-правещо” и „не-ставащо”! Донякъде „възрастните” имат право, ама донякъде. Аз пък искам да кажа и нещо хубаво за тези нови поколения, които не просто стоят хипнотизирани пред мониторите на компютрите, а с бързината на първокласни пианисти могат да „сърфират” и открият всяка информация, която им е необходима, или „да отидат” на всяко място на планетата Земя, когато си поискат. При това с усмивка и без предубеждение. Така те създават и сайтовете, и блоговете си, и всякакви други Интернет продукти, които, ако не проработят, закриват „без угризения и без жал”. Този творчески, и едновременно с това предприемачески, дух, тази свобода на мисленето, заслужава уважение, в някои случаи – и преклонение. Защото ... какво ли щяхме да правим днес без Google, например!?

Едното може и да няма много общо с другото... Неграмотността е била, е и ще бъде бич, който създава големи проблеми както на самите необразовани хора, така и за прогреса на отделните нации и държави. Дали обаче основната причина за неграмотността е развитието на глобалната мрежа Интернет е въпрос, който се нуждае от дълбок и сериозен анализ, който не може да се основава нито на „така ми се струва”, нито на ”така мисля аз”. Само, за да хвърля ръкавицата на предизвикатлството, ще отбележа: Познавам хора не много грамотни, макар и да не знаят как се пуска компютъра, да не говорим за ползване на Интернет. Познавам и такива, които са на много високо равнище на познание не само на матерния си език, но знаят и по няколко чужди езици, и са виртуозни ползватели, за да не казвам, Интернет маниаци!

Или, както са казали древните философи – мярата на всички неща е Човекът! Тогава? Ами тогава ... да не се боим от разнообразието! На езика на науката, щом има две променливи – обичайна езикова грамотност и ползване на Интернет, то между тях има и четири възможни съчетания. Мисията на НБУ и още повече на Департамент „Масови комуникации” е да подготвя високо грамотни студенти и в двата смисъла – обичаен и „електронен”. Защото „двойно” грамотните хора са тези, които ще теглят напред цялото българско общество.

Проф. Толя Стоицова, д.н.
Ръководител на Департамент „Масови комуникации”