ГОДИШНИК 2007
Департамент МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ


Студии на преподаватели

Проф. Владимир Михайлов, д.н.

Същинската история на средствата за масова комуникация

Проф. Толя Стоицова, д.н. и д-р Бистра Мизова

Роля на PR в развитието на организационната култура: Изследване на вътрешните публики

Доц. д-р Александър Ангелов

Новото в проблема "журналистическа етика"

Доц. д-р Руси Маринов

Комуникации, трансформация и промяна

Доц. д-р Михаил Мелтев

Управлението в електронните медии

Ст. ас. д-р Десислава Бошнакова

Имиджът на ПР в България

Ас. д-р Стойко Петков

От обществени медии към "съдържания, представляващи обществен интерес"

Ас. д-р Росен Стоянов

Медия ли е Интернет?

Хоноруван преподавател Александър Христов

За етиката и ПР – хипотетично и прагматично

Доц. д-р Емил Лозев

Мултимедийното произведение като обект на авторското право

Хоноруван преподавател Христина Тодорова

Златно сечение

Доц. д-р Райна Николова

Правен статус на френския медиен регулатор