ГОДИШНИК 2007
Департамент МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ


Материали на студенти

Адрияна Хаджиева, студент в магистърска програма "Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността"

Мама, татко, аз и телевизорът

Анна Анева, студент ІІІ г. в бакалавърска програма "Масови комуникации"

Екстази – феномен на масовата култура през XXI век

Биляна Константинова, студент в магистърска програма "Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността"

Когато масовата култура се вземе насериозно, или защо се провали (Шоуто на) Слави Трифонов

Владимира Карабенчева, студент ІV г. в бакалавърска програма "Масови комуникации", Ралица Михайлова, студент в магистърска програма "Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността"

Какво ни казват заглавията в медиите

Габриела Стоичкова, студент в магистърска програма "Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността"

Историческо развитие и формиране на Европейската идентичност

Илия Дафов, студент в магистърска програма "Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността"

Телевизионният политически език и българският преход

Ралица Маринова, Петя Маринова, студенти І година в бакалавърска програма "Масови комуникации"

Медийни аспекти на глобалния тероризъм и проява в Европа

Адрияна Хаджиева, Габриела Стоичкова, Ева Широкова и Кинчи Гиздова, студенти магистърска програма – презентация, подготвена за изпит по магистърски курс "On-line медийна комуникация", воден от проф. Т. Стоицова и докторант Е. Цонева

Електронната книга и книгата на хартиен носител. Прилики, разлики, бъдещо развитие