ІХ ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс

"ПР и медии в България – противопоставени или равнопоставени"

09 - 11 юли 2007, Нов български университет

Между 09 и 11 юли в Нов български университет се проведе традиционната лятна школа по ПР, организирана от Департамент "Масови комуникации".

Тазгодишната ІХ-та лятна школа бе на тема: "ПР и медии в България – противопоставени или равнопоставени".

Участие взеха специалисти и практици в областта на връзките с обществеността, рекламата и обществените комуникации, както и студенти, медийни експерти, журналисти и представители на академичните среди от Нов български университет, СУ "Св. Климент Охридски", ЮЗУ "Неофит Рилски", ВСУ "Черноризец Храбър" и ШУ "Епископ Константин Преславски".

Всички доклади от проведената Лятна школа са публикувани в електронен вид в системата за виртуално обучение на НБУ.

Виж следния линк:
http://students.nbu.bg/moodle/course/enrol.php?id=156

Парола за достъп до докладите ще получите на следния електронен адрес: msscom@nbu.bg

Научни доклади и научни съобщения изнесоха:

доц. д-р Руси Маринов, НБУ
"ПР наблюдател в България - възможности и ограничения"

проф. Владимир Михайлов, д.н., НБУ
"Пета срещу четвърта власт"

доц. д-р Александър Ангелов, НБУ
"Журналистика и ПР в България:
Да – на равнопоставени; Не – на преплетени във вреда на журналистиката.
(исторически причини и сегашни деформации!)"

доц. д-р Георги Калагларски - ВСУ "Черноризец Храбър"
"Регионални медии и регионални ПР практики"

ас. Галя Господинова – ВСУ "Черноризец Храбър"
"Варненските медии и ПР поведение на местната власт"

Даниела Ранчова, магистърска програма, НБУ
"ПР и медии в България - власт и конфликти"

Стела Райчева
"Черен ПР или мързеливи журналисти"

Даниела Стоянова
"Има ли корупционни процеси във взаимоотношенията между PR и медии?"

Ивелина Джамбазова
"Подобряване на взаимовръзката ПР – Журналист"

Елена Събкова
"ПР и медийни технологии в България"

Катя Димова
"Медиаморфоза и съвременна журналистика"

Мартин Радев
"ПР и журналистът - обща цел, различни средства"

Иво Йотов
"ПР-ът и журналистиката - двете страни на една монета"

Милена Петкова
"ПР в структурата на медиите"

Мина Проева
"Етичният професионализъм в ПР практиките"

проф. Толя Стоицова, д.пс.н., НБУ
"Медийна и ПР комуникация в България"

ст. ас. д-р Десислава Бошнакова, НБУ
"Общуване с медиите: практика срещу теория"

ас. д-р Росен Стоянов, НБУ
"Медиа ПР – проблеми и предпоставки"

доц. д-р Ивайло Петров, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
"Регионалните медии и PR - едно мечтано равнопоставяне"

Кристина Миленова
"ПР – Технология на успеха"

София Тончева, Вихра Костова, Илона Кожухарова и Елиза Стоева
"ПР репутация и медии в България"

Христо Климентови, Боян Бакърджиев
"Новият формат медия - генерирана от потребител медия"

Димитър Първанов
"Интерактивни медии в България - мит или реалност?"

Борислава Луканова, Мария Ганева, Ирина Петкова и Мария Генчева
"Властта на медиите и ПР в България"

Тодор Петров
"Проблеми на ПР със средствата за масова информация"

доц. Иванка Мавродиева, СУ "Климент Охридски"
"Филтриране на информацията от ПР отдели и от медии"

Пенка Туджарова, Миглена Николова и Владимира Кръстева
"Пресрилийз = статия и/или пресрилийз ≠ статия "

Николай Мичев
"Пресата ръка за ръка с ПР"

Кристелина Стайкова
"ТВ и метро рекламата - ефект върху потребителя"

Елена Цонева, докторант, НБУ
"Основни заблуди на журналистите за ПР"

ст. ас. Славка Попова, ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
"Блоговете – медийна или ПР изява на ползвателите в мрежата"

Детелина Николова, Demea PR & Marketing
"Пътят на новината от клиента до медиите – професионализъм и перфекционизъм"

Школата по връзки с обществеността бе отразена от 4 български медии, 3 международни социални мрежи, 6 форума и блогове, 3-ма студенти участваха по интерактивен начин извън България.

Статистика на участвалите в ІХ Лятна школа по връзки с обществеността:

Студенти, преподаватели и практици – 75 (попълнили регистрационни карти).

Разпределение: