Випуск 2007

През 2007 г. в департамента "Масови комуникации" се дипломираха студенти от трите специалности – Връзки с обществеността, журналистика и продуцентство.
Пожелаваме на всички успешна реализация в практиката!
Успех!

СПЕЦИАЛИСТ
Златимира Невенова Митева
Специалност: Продуцентство в СМК
Факултетен номер: 12042
Тема на дипломната работа: "Работата на продуцента с режисьора"

Марина Атанасова Серева

Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Факултетен номер: 11084
Тема на дипломната работа: "Видове радио жанрове в тясна взаимовръзка, водещ – репортер – редактор"
Нели Георгиева Пандилова
Специалност: Връзки с обществеността
Факултетен номер: 10868
Тема на дипломната работа: "Пъблик рилейшънс: Практики и проблеми на българската държавна администрация"
БАКАЛАВЪР
Адрияна Севдалинова Хаджиева
Родена на 27.11.1982, гр. Рудозем
Начало на следването: 2001 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 18326
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "Детските телевизионни канали: Същност, история и бъдещо развитие"
Работа по време на следването: Технически сътрудник в библиотеката на НБУ
Албена Стефанова Панайотова
Родена на 09.10.1984 г., гр. София
Начало на следването: 2003 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 23754
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Рекламата като канал за комуникация в ПР"
Алиса Светлинова Стойнова
Родена на 13.03.1984 г., гр. София
Начало на следването: 2003 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 23130
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "СМК – от книгата до Интернет"
Работа по време на следването: T-POST
Анета Райчева Димитрова
Родена на 31.01.1982 г., гр. София
Начало на следването: 2001 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 18518
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика с допълнителна специализация Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Журналистика и ПР – същност, роля и взаимоотношения между тях"
Работа по специалността: ПР и рекламен асистент

Биляна Богданова Константинова

Родена на 03.05.1985 г., гр. Горна Оряховица
Начало на следването: 2003 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 23174
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "Масовата култура в телевизията"
Работа по време на следването: стаж в www.econ.bg; редактор на секция "Кино" в www.pop.bg
Работа по специалността: от 01 юни до настоящия момент - редактор на секция "Кино" в www.pop.bg

Борислава Иванова Лазарова

Родена на 06.07.1981 г., гр. София
Начало на следването: 2001 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 17937
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Комуникационни аспекти на българския енергиен сектор на прага на ЕС.
Комуникирането от българските печатни медии на новата енергийна реалност в България – втора атомна електроцентрала Белене"
Работа по специалността: Агенция за ПР и комуникация

Ваня Венциславова Костадинова

Родена на 04.02.1984 г., гр. София
Начало на следването: 2003 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 23314
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "Тематични филмови канали"
Работа по време на следването: телевизия FoxLife & FoxCrime, рекламен отдел

Ваня Людмилова Минкова

Родена на 05.08.1983, гр. София
Начало на следването: 2002 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 21028
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "Телевизионната публицистика"

Велизара Лазарова Тихолова

Родена на 04.01.1983 г., гр. София
Начало на следването: 2001 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 18954
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Модерният ПР – Интернет тактики и техники за успешни онлайн комуникации"
Работа по време на следването и по специалността: Национелен фолклорен ансамбъл "Българе", рекламна агенция "Ideo Saachi&Saachi"

Вера Георгиева Козарева

Родена на 28.06.1980 г., гр. София
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 14217
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "Българският радиоефир в периода 1992–2004 г. – идентичност и позиции"
Работа по време на следването: касиер – продавач в "Лукойл АД"; маркировач в р-т "Хепи бар & грил", офис – мениджър във фирма за транспортни услуги

Веселина Димитрова Мартинова

Родена на 11.01.1983 г., гр. София
Начало на следването: 2001 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 18323
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "Реклама и PR – необходимост, прилики и разлики на двете комуникационни практики в Интернет"
Работа по специалността: Client Service Executive в рекламна агенция Pro Ad

Виктория Георгиева Цолова

Родена на 22.03.1984 г., гр. София
Начало на следването: 2002 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 21080
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Специфика на рекламата в Интернет"
Работа по време на следването: оператор в Call center

Габриела Владиславова Савчова

Родена на 24.11.1981 г., гр. София
Начало на следването: 2000 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 16660
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Маркетингови комуникации – ПР в условията на съвременното интегрирано общество"
Работа по време на следването: ФБК "Логос - ТМ"; ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД

Габриела Руменова Стоичкова

Родена на 01.05.1983, гр. София
Начало на следването: 2002 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 20455
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Комуникационни предизвикателства при изграждане на европейска идентичност"

Десислава Йорданова Андреева

Родена на 21.03.1983, гр. Видин
Начало на следването: 2002 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 22048
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "Журналистика и изкуство в телевизионната специфика"
Работа по специалността: репортер в Интернет младежка медия "СветЪ"; репортер в телевизия "Видин"

Диана Венциславова Йовчева

Родена на 31.08.1982 г.
Начало на следването: 2001 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 18638
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Ролята на ПР в българския зимен туризъм"

Димитрина Бориславова Кашъмова

Родена на 15.10.1984, гр. Самоков
Начало на следването: 2003 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 23815
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Ролята на изследването в ПР"

Евгения Александрова Димитрова

Родена на 26.10.1983, гр. София
Начало на следването: 2002 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 21373
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Предизвикателствата на новите форми за реклама"

Елиана Благоева Василева

Родена на 02.03.1978 г., гр. София
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 14281
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "Телевизионен репортер, коментатор и водещ"
Работа по време на следването: в. "Нощен труд"
Работа по специалността: репортер

Елица Саздова Георгиева

Родена на 14.07.1979 г., гр. София
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 10934
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "Персонификацията в Канал 1, Би Ти Ви и Нова телевизия"
Работа по време на следването: радио "Христо Ботев" – нещатен сътрудник, списание "Мама", ИК "Тара"

Здравка Емилова Стефанова

Родена на 10.11.1983 г., гр. София
Начало на следването: 2002 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 20172
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Мястото и функциите на ПР при изграждане на имидж и репутация на политическа личност"
Работа по време на следването: ПР агенция "Д & Д"
Работа по специалността: ПР експерт

Златимира Невенова Митева

Родена на 16.03.1969 г., гр. Пловдив
Начало на следването: 1998 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 12042
Специалност: Продуцентство в СМК
Тема на дипломната работа: "Изборни PR технологии"

Зорница Иванова Иванова

Родена на 19.05.1984, гр. София
Начало на следването: 2003 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 23005
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Имиджът – началото и краят на публичния образ"
Работа по време на следването: отговорен редактор във в. "Телеманиак"

Илия Гавраилов Дафов

Роден на 30.10.1983 г., гр. Чепеларе
Начало на следването: 2002 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 20330
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "Новият популизъм и телевизионното политическо говорене"
Работа по специалността:
- стажант-репортер в ТВ "Европа" – София;
- стажант в редакция "Новини и актуални предавания" на Би Ти Ви – София.

Камелия Николова Захариева

Родена на 29.03.1983 г., гр. София
Начало на следването: 2002 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 20033
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Невролингвистично програмиране и ПР"
Работа по време на следването: Болид, M3 Communications Group, Pastorant, Банка ДСК
Работа по специалността: M3 Communications Group

Кристина Борисова Борисова

Родена на 17.07.1982 г., гр. Берковица
Начало на следването: 2001 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 18057
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Корпоративна социална отговорност – ПР инструмент за изграждане на корпоративен имидж, репутация и идентичност на организациите"
Работа по време на следването : Publicis/ MARC Group, Account Executive

Любка Юлиянова Балджиева

Родена на 14.07.1983 г., гр. София
Начало на следването: 2002 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 21126
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Едновременност на действието и неговото показване"

Любослава Любомирова Трайкова

Родена на 05.07.1984 г., гр. София
Начало на следването: 2003 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 22885
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "Масовата преса – фактор за повишаване на масовите психози"
Работа по време на следването: Автор на статии в списание.
Работа по специалността: Работа в сайт за писане на дипломни и курсови работи, отдел "хуманитарни науки".

Маргарита Владимирова Христова

Родена на 16.05.1982 г., гр. Севлиево
Начало на следването: 2001 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 17929
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Корпоративна обществена отговорност – съвременни тенденции и практики"
Работа по специалността: Guest Relations (Marti Resort De Lux), Турция

Марина Атанасова Серева

Родена на 24.11.1978 г.
Начало на следването: 1998 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 11084
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "Риалити телевизията"
Работа по време на следването: ЕТ "Равена"

Мария Атанасова Атанасова

Родена на 12.12.1982 г., гр. София
Начало на следването: 2001 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 18629
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Ролята на ПР в спорта"

Мария Владимирова Кирова

Родена на 26.10.1979 г., гр. София
Начало на следването: 2003 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 26018
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "Печатен и електронен вестник в България - същност, характеристики, съпоставка"
Работа по време на следването: "Кутюр и дизайн", М3 Communications Group, сп. "Медиа свят"
Работа по специалността: координатор – сп. "Медиа свят"

Мария Димитрова Маринска

Родена на 29.11.1983 г., гр. Смолян
Начало на следването: 2002 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 20145
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "ПР и здравна комуникация"
Работа по специалността: ПР в "Кока Кола"

Милена Борисова Пейчева

Родена на 04.08.1982, гр. София
Начало на следването: 2001 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 18730
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "Жанрове телевизионна информация"
Работа по време на следването: Да

Михаела Михайлова Бързачка

Родена на 30.07.1981 г., гр. София
Начало на следването: 2000 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 16350
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "Видове риалити предавания"

Михаела Емилова Желева

Родена на 01.09.1981 г.
Начало на следването: 2000 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 16523
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Кризисен мениджмънт и ПР – проблеми и предизвикателства"
Работа по време на следването: крупие

Нели Георгиева Пандилова

Родена на 07.05.1979 г., гр. Стара Загора
Начало на следването: 1998 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 10868
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Пъблик рилейшънс в сферата на политиката - Комуникация и дезинформация: Българските президентски избори"
Работа по време на следването: ТВ "Канал 3"

Огняна Стефанова Апостолова

Родена на 02.08.1982 г., гр. Бургас
Начало на следването: 2001 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 19133
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "Информацията в телевизията"

Ралица Петрова Досева

Родена на 07.07. 1979 г., гр. София
Начало на следването: 2001 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 18217
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "Живото предаване. Ефектът на присъствие. Персонифицираната журналистика"

Росяна Богомилова Сотирова

Родена на 03.07.1982 г., гр. София
Начало на следването: 2001 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 18065
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика с допълнителна специализация Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Обществената роля на медиите при отразяване на проблема със затлъстяването"
Работа по време на следването и по специалността: Intel day Solutions - сътрудник

Румяна Матеева Танчева

Родена на 17.06.1984 г., гр. София
Начало на следването: 2003 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 25180
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Ролята на невербалната комуникация в световната и българска ПР практика. Сравнителен анализ върху три случая"
Работа по специалността: United Partners

Славина Василева Велева

Родена на 03.01.1985 г., гр. София
Начало на следването: 2003 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 25923
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Политически комуникации и гражданското общество"
Работа по време на следването: Народното събрание
Работа по специалността: Икономически Социален съвет

Станимира Кирилова Костова

Родена на 18.02.1982 г., гр. София
Начало на следването: 2000 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 15835
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: "Сапунените опери"

Таня Манова Неделева

Родена на 11.11.1982, гр. Карлово
Начало на следването: 2002 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 20003
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "ПР и медии в България: Проблеми и предизвикателства на тяхното общуване"
МАГИСТЪР

Анна Николова Кошничарова

Родена на 01.06.1979 г., гр. Бургас
Начало на следването: 2004 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 29263
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Блогът – предизвикателство или оръжие за съвременните комуникации"
Работа по време на следването: AMI Communications
Работа по специалността: Actavis, AMI Communications

Мариана Михайлова Гомилева

Родена на 16.06.1981 г. в гр. Сливен
Начало на следването: 2003 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 13476
Специалност: Управление на масовите комуникации
Тема на дипломната работа: "Управление на производството на телевизионни новини"
Работа по специалността: БНТ – сценарист, Диема ТВ – репортер "Новини"

Нено Цонев Ненов

Роден на 14.02.1979 г.
Начало на следването: 2003 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 13518
Специалност: Управление на връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "За" и "против" регулацията на ПР пазара"
Работа по време на следването: МАРК Комюникейшънс
Работа по специалността: ПР експерт

Петя Георгиева Камишева

Родена на 19.12.1982 г., гр. Асеновград
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 18080
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Медии за малцинствата или етнически медии"

Светла Василева Велкова

Родена на 09.11.1964 г.
Начало на следването: 2004 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 29264
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Проблемът СПИН – превенция и организиране на кампании за запознаване на обществеността"
Работа по време на следването: UNDP
Работа по специалността: UNDP, Отдел "Комуникации"

Стефания Георгиева Попова

Родена на 20.12.1982 г. в гр. Добрич
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 18938
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Управление на връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: "Корпоративни комуникации – стратегически подходи и проблеми"
Работа по време на следването: в. Сега
Работа по специалността: стаж във в. Сега

Янко Ангелов Михнев

Роден на 21.01.1980 г. в гр. София
Начало на следването: 2004 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 28494
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Масови комуникации
Тема на дипломната работа: "Информационното радио сред електронните медии – история, функции и перспективи"
Работа по време на следването: експерт недвижими имоти
ДОКТОР

Стойко Илиев Петков

Роден на 16.04.1966 г. в гр. Бургас
Начало на следването: 2000 г.
Край на следването: 2003 г. (защита на дисертация – 2007 г.)
Факултетен номер: 05644
Специалност: 05.08.03 Кинознание, киноизкуство и телевизия
Тема на дисертацията: "Творчески проблеми на взаимоотношенията между продуцент, режисьор и сценарист в аудиовизуалните продукции"
Работа по време на следването: Нов български университет
Работа по специалността: преподавател и директор на бакалавърска програма Департамент "Масови комуникации"

Лора Аспарухова Сивова

Родена на 02.02.1979 г. в гр. София
Начало на следването: 2003 г.
Край на следването: 2007 г.
Факултетен номер: 07671
Специалност: 05.11.02 Политология
Тема на дисертацията: "Имидж мениджмънт чрез средствата за масова комуникация"
Работа по специалността: PR мениджър в DS-MAX York Advertising и Интернешънъл Партнърс Груп ООД