НЕАПОЛ – В МИНАЛОТО И СЕГА
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ
ОТ БП „ИСТОРИЯ“

Резултати от пътуващ семинар на тема:
НЕАПОЛ: ОТ АНТИЧНИЯ ПОЛИС, ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО, ДО МОДЕРНИЯ МЕГАПОЛИС
март 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Вместо предговор
Instead of introduction
Марияна Стоянова
Maryana StoianovaЧУДЕСАТА НА НЕАПОЛ (реферат)
THE MARVELS OF NAPLES (Essay)
Цвета Стоянова, студентка в БП „История“
Tzveta Stoianova, student BA Programme History

ПОМПЕЙ(реферат)
POMPEII (Essay)
Иво Вълков , студент в БП „История“
Ivo Valkov, student BA Programme History

НЕАПОЛ: ПОЛИТИКА- ИКОНОМИКА- КАМОРА (реферат)
NAPLES: POLITICS – ECONOMY – CAMORRA (Essay)
Цвета Стоянова, студентка в БП „История“
Tzveta Stoianova, student BA Programme History


ФОТО ГАЛЕРИЯ
PHOTOGALLERY