Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания
 
 

Доц. д-р Кристиан Банков

      Доц. д-р Кристиан Банков е директор на Югоизточно европейския център за семиотични изследвания (ЮИЕЦСИ) от февруари 2007 г. Интересите му към семиотиката датират още от 1993 г., когато следва в Държавния университет в Болоня, Италия, и избира специализация за последните години от следването си в Института за науки за комуникацията, оглавяван от проф. Умберто Еко. Дипломира се с максимален успех (110 e lode) през 1995 г., защитавайки дипломна работа "Езикът като позитивен елемент в анти-интелектуализма на Бергсон", с ръководител проф. Уго Волли. От декември 1995 г. той започва да преподава като хоноруван преподавател семиотика в Нов български университет. През 1997 година печели стипендия на финландското правителство и след няколко престоя в Хелзинкския университет, през 2000 г. защитава докторска дисертация "Интелектуално усилие и езикова работа: семиотични и херменевтични аспекти във философията на Бергсон", във Факултета по изкуства, Департамент по теоретична философия. Негов ръководител е проф. Еро Тарасти, а супервайзър - проф. Илка Ниинилуото. Кристиан Банков продължава преподавателската си и изследователска работа в НБУ и през март 2006 г. му е присъдено научно звание Доцент по съвременни философски учения (семиотика).

      От 1996 г. насам Кристиан Банков осъществява интензивна международна дейност. Той е изнасял лекции, семинари и е организирал кръгли маси в Хелзинкския университет, Университета в Бари (Италия), IULM – Милано, London Guildhall University (сега London Metropolitan University), Софийския университет и др. Той е сред организаторите на международните ранноесенни школи по семиотика към Магистърска и докторска програма по семиотика в НБУ. От 2005 г. е представител на Балканската асоциация за семиотични изследвания (BASS) в разширения съвет на Международната асоциация за семиотични изследвания (IASS). Има четири публикувани книги и множество статии на български, английски, италиански и френски. Основните му интереси са в областта на теоретичната семиотика, херменевтиката и социосемиотиката. През последните две години работи върху труд за консумативното общество и лансира курсове на такава тематика в рамките на общообразователната подготовка и в семиотичните модули в различни програми в НБУ.


E-mail: kbankov@omega.bg


начало предишен урок съдържание следващ урок начало предишен урок съдържание следващ урок начало