ПРОГРАМА НА ХІII ЛЯТНА ШКОЛА

iIПР в практиката и образованието
 (ПР образование в България – 20 години по-късно)

Време за провеждане: 13-15.07.2011 г.
Продължителност: 3 дни
Начало: 10.00 ч., 13.07.2011 г.
Място: зала 310, корпус І; Университетски театър, Нов български университет
Научни ръководители:
доц. д-р Десислава Бошнакова
гл.ас. д-р Росен К. Стоянов

13 юли, сряда
Университетски театър (I ден, I сесия)
9.30-10.00 – Регистрация на участниците
10.00-10.10 – Официално откриване на школата – доц. д-р Пламен Бочков, заместник-ректор по учебната дейност, качеството и акредитацията
10.10-12.30 – Официално отбелязване 20 годишнината от началото на ПР образованието в България
Модератор – гл.ас. д-р Росен К. Стоянов
доц. д-р Десислава Бошнакова
„От мазето на 122-ро до офис 231”
проф. Владимир Михайлов, д.н.
„ПР е съобщението”
Десислава Виткова
„Образованието като начин на живот”
Прожекция на филм за Едуард Бернайс
11.45-12.00 – Дискусия
12.00-12.15 – почивка

13 юли, сряда
Университетски театър (I ден, II сесия)
12.15-13.30 – Доклади и научни съобщения
Модератор – Христо Бонев, докторант
д-р Александър Христов
„За „дообразователния” процес в ПР практиката – с ръмжене”
Христо Крумов, НБУ
„Представяне на студентско сдружение PRaxis като модел за придобиване на практически опит”
Десислава Кирова, НБУ
„Възможен ли е виртуалният университет?  Възможните подобрения в образователната система в нашия сектор”
Деница Митова, НБУ
„Български виртуален университет – история, приложениe”
Ина Иванова, НБУ
„Какво търсят клиентите от своите ПР агенции”
Светослав Тодоров, НБУ
„Бизнесът и образователният процес. Съществува ли противопоставяне на умения и практика срещу знания и диплома”
13.15-13.30 – Дискусия
13.30-14.30 – Обедна почивка

13 юли, сряда
Университетски театър (I ден, III сесия)
14.30-16.00 – Доклади и научни съобщения
Модератор – доц. д-р Десислава Бошнакова
Ричард Лининг, президент на IPRA

14 юли, четвъртък
310 аудитория (II ден, I сесия)
10.00-12.00 – Доклади и научни съобщения
Модератор – д-р Евелина Христова
гл.ас. д-р Росен К. Стоянов
„Образованието и образователният процес като отражение на социалните и технологичните промени”
гл. ас. д-р Стойко Петков, НБУ
„Ролята на социалните медии в образованието”
Мина Петрова, НБУ
„Образование 2.0 или как да се подобри комуникацията между обучаващия и обучаемия”
Наталия Русенова, НБУ
„Образователният процес като отражение на социалните и технологичните промени”
Добромир Янков, НБУ
„Онлайн обучението в САЩ и Великобритания”
Анелия Видинова, НБУ
„Съществува ли ПР общност у нас”
11.45-12.00 – Дискусия
12.00-12.15 – почивка

14 юли, четвъртък
310 аудитория (II ден, II сесия)
12.15-13.30 – Доклади и научни съобщения
Модератор – Христо Бонев, докторант
Юлиана Кънчева, докторант, НБУ
„Образователният процес като отражение на социалните и технологичните промени”
Светла Томова, НБУ
„Възможен ли е виртуалният университет?”
Христина Дачова, НБУ
„Възможен ли е виртуалният университет?”
Христо Бонев, докторант, НБУ
„Audience Response системите като инструмент за интерактивност в образователния процес”
13.15-13.30 – Дискусия
13.30-14.30 – Обедна почивка

14 юли, четвъртък
310 аудитория (II ден, III сесия)
14.30-16.00 – Доклади и научни съобщения
Модератор – Юлиана Кънчева, докторант
проф. Толя Стоицова, д.н., д-р Евелина Христова, НБУ
„Съвременното образование: Модернизация и интернационализация”
Георги Янакиев, НБУ
„Съвременното образование – между интерактивността и общуването лице в лице”
Калоян Иванов, НБУ
„Възможен ли е виртуалният университет?”
Цветелина Николова, НБУ
„Възможен ли е виртуален университет?”
Силвина Борисова, НБУ
„Съвременното образование – между интерактивността и общуването лице в лице”
15.45-16.00 – Дискусия

14 юли, четвъртък
Университетски театър (II ден, IV сесия)
16.00-17.30 – Дискусия на представители на ПР общността
„Новият етичен кодекс на ПР”

15 юли, петък
310 аудитория (III ден, I сесия)
10.00-12.00 – Доклади и научни съобщения
Модератор – Евелина Христова, докторант
проф. д-р Минка Златева, ФЖМК, „Св.Климент Охридски”
„Студентското участие в научни проекти – верен път към професионализма”
Елена Цонева-Папуджиева, докторант, ПР на НБУ
„Социалните мрежи и мястото на връзките с обществеността”
Стоян Стоянов, PR Manager & Partner, PRoWay Communications Agency
Българските PR конкурси: отличават, споделят или разделят
Елена Драгостинова
„Съществува ли противопоставяне на умения и практика срещу знания и диплома”
Александър Милушев, НБУ
„Образователният процес като отражение на социалните и технологичните промени”
Петя Иванова, НБУ
„Техниките за работа със социални медии – важна част от обучението на съвременните ПР специалисти!”
12.00-12.15 – почивка

15 юли, петък
310 аудитория (III ден, II сесия)
12.15-15.00 – Доклади и научни съобщения
Модератор – гл.ас. д-р Росен К. Стоянов
д-р Пламен Павлов, Interactivity Ltd., Advertising and Media Consultancy
„Облачен университет, Облачен ПР, Бизнес комуникация в облака”
Вяра Михайлова, НБУ
„Образователният процес като отражение на социалните и технологичните промени”
Маргарита Ганчева, НБУ
„Виртуалният университет – необходимост или лукс”
Славомир Кирилов, НБУ
„Възможен ли е виртуалният университет?”
Надежда Велкова, НБУ
„Какво търсят клиентите от своите ПР агенции”
Милена Захаринова, НБУ
„Какви качества и умения искат ПР агенциите от бъдещите си  служители”

15 юли, петък
310 аудитория
15.00-15.15 – Официално закриване на XIII Лятна школа по Пъблик рилейшънс „iIПР в практиката и образованието (ПР образование в България – 20 години по-късно)

обратно нагоре