Нов български университет

Департамент “Масови комуникации”

Доклади и презентации на преподаватели, докторанти и професионалисти

Политически имидж и гражданско общество
проф. Толя Стоицова, д.н., НБУ

Културата – неизползван инструмент на ПР-а при избори
доц. д-р Петя Александрова, НБУ

Паралелните реалности на онлайн и офлайн гласоподавателите
доц. д-р Десислава Бошнакова, НБУ

Съчетаване на модерните с традиционните подходи в PR. Принципи на интеграция и координация в PR
доц. д-р Димитрина Стефанова, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Имиджът на политиците и имиджът на политиката
доц. д-р Росен К. Стоянов, НБУ

Новите канали в ПР и споделянето на добри практики
гл. ас. д-р Кремена Георгиева, СУ „Св.Климент Охридски“

Изборът „Бранд България“
гл. ас. д-р Стефания Темелкова, НБУ

Интернет – трън в очите или сладка хапка
гл. ас. д-р Ирена Тодорова

ПР, публиките и медиите: някои етични въпроси за избора на подход в работата
гл. ас. д-р Евелина Христова, НБУ

Изборите като панацея или изкривеното лице на политическата пропаганда
гл. ас. д-р Калина Христова, НБУ

Предизборна кампания и парламентарни избори без партии. Българският опит
ас. д-р Тодор Панайотов, НБУ

Информираният избор на ПР партньор
д-р Александър Христов, УНСС

Имиджът на политиците и имиджът на политиката
Гергана Джелепска, докторант, НБУ

По музиката им ще ги познаем (ли?)
Елена Драгостинова, докторант, НБУ

ПР в социалните мрежи – успешни и неуспешни реторически практики в онлайн пространството
Иглика Касабова, СУ „Св.Климент Охридски“

„Персоналната марка“ на политиците между политическия маркетинг, комуникационния мениджмънт и реалността
Силвия Костова, докторант СУ „Св.Климент Охридски“

“Къде грешат предизборните щабове в използването на новите медии?
Милена Стратиева

Непланирани и планирани действия
ас. Милен Николаев Филипов, Бургаски свободен университет

ПР-ът и отвъд него...
Елена Цонева – Папуджиева, докторант НБУ, ПР експерт

Теория и практика в изграждането на предизборна кампания – опит за PRофесионален анализ на парламентарни избори 2013
Рая Цветкова, докторант, СУ „Св.Климент Охридски“

Crisis PR – Global, social, viral and virtual
Boryana Gosheva, PhD student, NBU

Доклади и презентации на студенти

Влияние на медиите върху общественото мнение
Катерина Ангелова и Мароан Ел-Сауи, НБУ

Политиката „де юре“ и „де факто“
Александра Ал. Атанасова, НБУ

PR при избори: имиджът на политиците и имиджът на политиката
Райко Белопитов, НБУ

Имиджът на политиците и имиджът на политиката
Валерия Душкова и Мария Якова

Благотворителност и ПР
Лора Дъбова, НБУ

Имиджът на българската политика
Теодора Крумова, НБУ

Представяне на книгата „The Extreme Mass Communicators“
Лора Кънева и Иван Христов, НБУ

Пресслужбите- между медиите и правителството
Бетина Мутишева, НБУ

НПО, доброволчество, благотворителност – има ли и трябва ли да има про-боно ПР в България
Веселина Стефанова, НБУ

Да бъде или да не бъде мой клиент? Етични и морални аспекти на професията
Светлана Узунова, НБУ

Комуникацията между политик и избирател
Марина Янева, НБУCopyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu