Нов български университет

Департамент “Масови комуникации”

ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПР ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

       I PR Summer School

        1999 г.

        „Европейски тенденции в Public Relations”

        НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

        доц. д-р Руси Маринов, ръководител на лятната школа

        Десислава Бошнакова, докторант по ПР, зам.ръководител на лятната школа

        Сборник, Съставител и редактор – докторант Десислава Бошнакова

         

        II PR Summer School

        2000 г.

        „21 век – век на хиперманипулации”

        НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

        доц. д-р Руси Маринов, ръководител на лятната школа

        ас. Десислава Бошнакова, докторант по ПР, зам.ръководител на лятната школа

        Сборник, Съставител и редактор – докторант ас. Десислава Бошнакова

         

        III PR Summer School

        2001 г.

        „Политическият имидж – парадокс по български”

        НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

        доц. д-р Руси Маринов, ръководител на лятната школа

        ас. Десислава Бошнакова, докторант по ПР, зам.ръководител на лятната школа

        Сборник, Съставител и редактор – докторант ас. Десислава Бошнакова

         

        IV PR Summer School

        24-26 юли 2002 г.

        „Пъблик рилейшънс на изкуството. Изкуството в Пъблик рилейшънс”

        НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

        доц. д-р Руси Маринов, ръководител на лятната школа

        ас. Десислава Бошнакова, докторант, зам.ръководител на лятната школа

        Сборник, Съставител и редактор – докторант ас. Десислава Бошнакова

         

        V PR Summer School

        22-29 юли 2003 г.

        „Пъблик рилейшънс в пъзела на интегрираните комникации”

        НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

        Лора Сивова, докторант, ръководител на лятната школа

        доц. д-р Руси Маринов, координатор на проекта

        Сборник, Съставител и редактор – докторант Лора Сивова

         

        VI PR Summer School

        16-23 юли 2004 г.

        „Образът на България в процеса на присъединяването ни към ЕС”

        НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

        доц. Толя Стоицова, д.пс.н., творчески директор на лятната школа

        ас. д-р Росен К. Стоянов, изпълнителен директор на лятната школа

        Сборник, Съставител и редактор – ас. д-р Росен К. Стоянов

         

        VII PR Summer School

        13-15 юли 2005 г.

        „ПР за ПР”

        НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

        ас. д-р Росен К. Стоянов, директор на лятната школа

         

        VIII PR Summer School

        06-08 юли 2006 г.

        „Спорт и комуникации”

        НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

        ас. д-р Росен К. Стоянов, ръководител на лятната школа

        Сборник, Съставител и редактор – ас. д-р Росен К. Стоянов

         

        IX PR Summer School

        09-11 юли 2007 г.

        „ПР и медии в България – противопоставени или равнопоставени?”

        НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

        доц. д-р Руси Маринов, ръководител на проекта

        Тина Такева и Андрей Велчев, координатори на проекта

        Сборник, Съставител и редактор – ас. д-р Росен К. Стоянов

         

        X PR Summer School

        14-16 юли 2008 г.

        „Краят на ПР такъв, какъвто го познаваме – Новото начало”

        НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

        ст. ас. д-р Десислава Бошнакова, научен координатор

        Евелина Христова, докторант, Мануела Златева, Владимира Карабенчева, координатори на проекта

         

        XI PR Summer School

        „Шареният ПР”

        НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

        гл.ас. д-р Десислава Бошнакова, ръководител на лятната школа

         

        XII PR Summer School

        12-14 юли 2010 г.

        „Комуникационни практики и вътрешни публики”

        НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

        гл.ас. д-р Росен К. Стоянов, научен ръководител на лятната школа

        Сборник, Съставител и редактор – гл.ас. д-р Росен К. Стоянов

         

        XIII PR Summer School

        13-15 юли 2011 г.

        „iПР в практиката и образованието”

        НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”; Университетски театър

        доц. д-р Десислава Бошнакова, научен ръководител на лятната школа

        доц. д-р Росен К. Стоянов, научен ръководител на лятната школа

        Сборник, Редактор – доц.. д-р Росен К. Стоянов

         

        XIV PR Summer School

        12-13 юли 2011 г.

        „В мрежата (Мрежата) на ПР“

        НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

        доц. д-р Десислава Бошнакова, научен ръководител на лятната школа

        Десислава Данкова, докторант

        Сборник – съставител и отговорен редактор – гл. ас. д-р Евелина Христова

         

        ХV PR Summer School

        29-30 юни 2013 г.

         “Изборите в ПР и ПР при избори”

        Университетски център „Бачиново“, Югозападен университет, гр. Благоевград

        гл. ас. д-р Евелина Христова, научен ръководител на лятната школа

        Боряна Гошева, докторант

        Десислава Данкова, докторант

        Татяна Димитрова, технически експерт

        Сборник – съставител и отговорен редактор – гл. ас. д-р Евелина Христова

         

        XVI PR Summer School

        5 и 6 юли 2014 г.

        „Комуникация и култура“

        Университетски център „Бачиново“, Югозападен университет, гр. Благоевград

        гл. ас. д-р Евелина Христова, научен ръководител на лятната школа

        Боряна Гошева, докторант

        Десислава Данкова, докторант

        Калин Калчев, докторант

        Татяна Димитрова, технически експерт

        Сборник – съставител и отговорен редактор – гл. ас. д-р Евелина Христова

     

    XVIІPR Summer School

    2,3 и 4 юли 2015 г.  

    Да не се боим от разнообразието в ПР и комуникациите

    Аудитория „Проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“  310, 1 корпус,

    Нов български университет

    гл. ас. д-р Евелина Христова, научен ръководител на лятната школа

    Боряна Гошева, докторант

    Десислава Данкова, докторант

    Калин Калчев, докторант

    Татяна Димитрова, технически експерт

    Сборник – съставител и отговорен редактор – гл. ас. д-р Евелина Христова

     

     Copyright © 2017. All Rights Reserved.
NBU nbu