Нов български университет

Департамент “Масови комуникации”

Социалните медии и мрежовото общество


Ива Иванова, студент „Връзки с обществеността“, НБУ


 

В тази статия ще обърнем внимание на понятия, които са взаимно свързани, а именно какво представляват социалните медии и какво представлява мрежовото общество. Ще поясним тяхното значение и роля за нашият живот, като бихме могли да стигнем до извода до колко сме зависи и до колко сме част от тази бързо развиваща се интерактивна мрежа. Социалните медии често са бъркани с социалните мрежи, като разликата е доста голяма.  Всички тези наименования макар и непознати за голяма част от хората, изключително много се налагат не само в онлайн пространството, не само за нас, но и за бизнеса и неговото развитие.

Социална медия, социални медии, социална мрежа, мрежово общество, мрежови общества, бизнес, потребители, развитие, значение, роля

 

In this article we will pay attention on concepts which are connected to each other, to wit the social media and network society represent. We will explain their meaning and their role for our lives, so we can get the conclusion how much we are addicted and what is our part of this very fast developing interactive network. Social media are often thought to be the same as social network, but the difference is huge. All these concepts although unfamiliar for most of the people, pay exclusively huge role not only in online space, not only for us, but for the business and its development.

Social media, social network, network society, network societies, business, consumers, development, role, matter, importance

 

Социалните медии са материя, която няма точно определение, поради причината, че една от основните им характеристика е тяхното непостоянство и видоизменянето на приложението им. Но най-общо казано социалните медии могат да се определят като сайтове, които се попълват със съдържание от самите потребители. За разлика от традиционните медии, в които журналисти и редактори на щат решават каква информация да бъде публикувана и каква информация – не, в социалните медии хората решават това и просто го правят.(1) Разликата, че в социалните медии се предоставя един двустранен процес, тъй като в познатите ни медии, ние можем да гледаме, да четем, но социалните медии ни предоставят възможността да се включваме активно в даден проблем, да заявим своята позиция и да изкажем мнение, да създадем база за дискусия на дадена тема и да получим обратна връзка от други потребители, които биха могли да заяват тяхната гледна точка и теза. Освен това, социалните медии могат да бъдат представени като комуникационна среда, в която са от значение някои факти, като например, това, че съдържанието се създава и дооформя от самите потребители; публикуваната информация или на жаргон „ пост-натата“ информация , рядко се възприема с безразличие от потребителите, най-често тя събужда у тях възторг или отрицание; един може би от най-важните факти за социалните медии, е че те много трудно печелят вниманието на потребителите, но ако се спечели и бъде привлечено тяхното внимание, се вършат чудеса; социалните медии предлагат възможността за бързата слава, а именно за ден всеки би могъл да стане популярен и да бъде превърнат в лидер на мнения; друг факт, е, че пренебрежението бива наказано по-бързо от когато и да е било; потребителите, които има голям брой контакти или последователи (фенове), хората, които се интересуват от даден потребител в онлайн пространството, имат изключително влияние над тези хора, поради причината, че те са се доказали като интересен източник на мнение и информация и много лесно могат да манипулират своите контакти и последователи, този тип потребители имат силата безпроблемно да разрушат нечий имидж, но също така биха могли да допринесат за популяризирането на друг потребител и да му направят страхотна услуга; социалните медии не поставят бариери и ограничения, нито пък правила, правилата се създават всеки ден, и се приемат, потребителите са отворени към промени, дори те заемат участие в това; и не на последно място социалните медии предоставят възможността за изказване на мнение, никой не съди някого, за мнението му, със сигурност ще има неодобрение в част, а може би в по-голямата част от потребителите, но никой няма да бъде спрян да изкаже мнението си, обезателно ще има потребители на еднакви честоти, за това, ако не изкажете вашата теза и гледна точка, със сигурност  някой може да ви изпревари и да го направи вместо вас.

 

След като дадохме яснота на това, какво представляват социалните медии и кои са ясно изразените черти и факти, които откриваме в тяхното приложение, ще дадем и отговора на въпроса каква е разликата между социалните мрежи и социалните медии, може би се чудите дали изобщо има такава, но определено има.

 

Лично аз бих дала няколко примера и за двете понятия, тъй като съм сигурна, че всеки от нас се е сблъсквал с тези онлайн платформи, но малцина са знаели дали спадат към социалните мрежи или медии. Като примери за социалните медии ще дам Wikipedia,Knol,Digg,Twitter, а като български социални медии Svejo.net  или например Clix.bg, примери за социални мрежи са  Facebook,My Space, LinkedIn,  български Atol.bg, Zip.bg. Социалните медии са по-общото понятие, което обединява в себе си множество социални мрежи, които вече са създадени. Социалните медии не се ограничават само с използването на социалните мрежи, но те включват в себе си различни услуги, като видео споделяне, блогове и др. Медиите предлагат повече възможнисти отколкото мрежите, акто например споделянето на дадено съдържание, интегриране на функционалности и взаимодействие с останалата част от онлайн-обществото.  Друга разлика е , че докато мрежите залагат на един основен канал за връзка , то медиите залагат на няколко, като позволяват по-голям обмен на мултимедия. Една мрежа може да се превърне в медия, когато тя разшити предлаганите от нея функционалности, или пък няколко мрежи могат да се обединят и интегрирайки се да образуват медия. Най-голямата разлика е в целта на двете, докато в социалните медии основната цел е бъде информирана определена аудитория, то при социалните мрежи целта е да се поддържа и опазва комуникацията между различните контакти и потребители, да се работи по определени каузи, маркетингови стратегии или бизнес приложения.

 

Социалните медии са мястото, което предоставя възможността на дадена личност или компания да създаде едни взаимоотношения и връзка с хората и потребителите, които потребители ще определят какъв ще бъде имиджа на компанията в бъдеще. Социалните медии предоставят това поле за изява, като то не е натрапчиво за ползвателите. Масово нормалните и обикновени хора имат непоносимост към рекламите, на всеки от нас ни се е случвало да гледаме някое интересно предаване или филм, в който настъпвайки кулминационния момент бива прекъснато от реклами, по този начин се убива ентусиазма от гледаното шоу и се губи интереса на потребителя. В днешно време той е устроен така, че да се вслуша в съвета на ближния или на доверено лице, което е спечило неговото доверение, в този момент идват попюлярните лица от социалните медии. Потребителите имат свои онлайн идоли, на които се възхищават, които имат за пример и, на които подражават. По този начин се създава един кръговрат, в който всеки участник има важна роля за развитието на социалните медии, най-важни са идолите и последователите, те се явяват като представителните лица на социалните медии.

 

В днешно време хората и най-вече по-младите поколения са се научили, че не е нужно и не се изисква никакво усилие да намерат каквото им е нужно, поради причината, че то ги намира първи.  Всички социални платформи са устроени така, без да бъдат търсени услуги и продукти, те да намират потребителя, това естествено е метафорично казано, но се има впредвид, че достъпа до търсената от нас услуга или продукт става много лесно. Като пример за това, ще дам социалната мрежа Facebook и Google, при задаване на търсена услуга в Google, автоматично се запомня и непрекъснато излизат свързващи се страница в социалната ви мрежа и личният ви профил. Това може да се приеме, че автоматично се изчисляват и запомнят интересите ви, за да бъдете улеснени за в бъдещо ползване на дадената мрежа или медия.

 

В днешно време живеем в изключително забързан начин на живот, в който непрекъснато се развиват и модернизират всички аспекти от него, ставаме зависи от социалните медии и социалните мрежи, като те играят огромна роля за нашите мисли, позиции, мнения или за място, в което можем да се изявим . По този начин ние ставаме част от така нареченото интернет общество или мрежово общество. Разбира се в този тип общество макар и интерактивно, има някакъв вид йерархия, то е съставено от различни блогъри, влиятелни и известни личности, потребители и т.н. Подобно на реалните ситуация сред общността и в мрежовите, има хора, които се налагат с идеи и с мнения. Тези хора са сред най-известните в онлайн пространствата, излизат винаги начело при търсене на информация,събитие или продукт, като успешно се налагат и биват харесвани от потребителите и подкрепяни. Тези хора са изключително активни в онлайн средите, като имат ясно изразена позиция и мнение, те са се доказали като сигурен източник за информация и се приемат лесно от потребителите. Коментарите и изявите им се възприемат много по-доверчиво от потребителите, отколкото дадена реклама или анонимни ПР съобщения с неясен източник.  В мрежовото общество е от голямо значение броят на последователите ти, те са от ключово значение, тъй като те създават илюзията за достоверен източник на информация, по този начин се създава още по-голямо доверие у потребителя, знаейки, че не е единствен, а има много други като него.

 

 С риск да се повторя, ще кажа, че в 21-ви век, светът, който ни заобикаля е забързан и модернистичен, предлага много възможности, и то на клик разстояние. Едно нещо е сигурно, че винаги ще използваме и ще имаме нужда от него, а това е комуникацията. Всяко човешко същество има право на комуникация, а днес е по-лесно от всякога да изразим своето мнение и позиция, да възроптаем срещу неправдите или да подкрепим непознат в сбор, всичко това е възможно защото има социални медии и социални мрежи. Тези платформи на комуникация и източник на информация са бъдещето и те не могат да бъдат контролирани както с традиционните медии, защото те дават правото на глас и слово на всеки един от нас. Онлайн пространството ще продължи и в бъдеще да завладява по-големи дялове от ежедневието ни и още по-често ще се превръща във водеща среда за вземане на решения . Но нашето присъствие в социалните медии е единствено и само наш избор, те не ни се натрапват, а ни дават правото на избор, което е може би най-важното за човек, винаги да има право на избор.

 

Социалните медии са водещи в предоставянето на информация и възможността за даване на обратна връзка и мнение, което традиционните такива не предоставят. Ние всеки ден се сблъскваме с тях, и сме част от мрежовото общество. Единственото най-важно, което може да се даде като съвет за всички потребители е да не стават зависими от социалните медии и мрежи, не трябва да се съгласяват с написано, ако не го мислят, а да изразяват себе си, да не спират да комуникират и да споделят информация и знания с останалите.

 

 

Библиография:

(1)  http://www.novavizia.com/sotsialni-mrezhi-vs-sotsialni-medii-vs-sotsia/ - Тодор Христов автор на статията

(2)   http://biservalov.net/all/socialni-medii-rolia/

(3)  http://www.novavizia.com/sotsialni-mrezhi-vs-sotsialni-medii-vs-sotsia/

(4)  http://onlinevisia.com/%D1%89%D0%BE-%D0%B5-%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8/Copyright © 2017. All Rights Reserved.
NBU nbu