Новогодишни изложби в НБУ (XII.2005 - I.2006)
изложба “Незавършени ескизи II” (II-ри корпус)