Нов български университет

Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания

за авторите

 

Мони АЛМАЛЕХ е редовен професор по Общо и приложно езикознание в Нов български университет. От 1990 е доктор (Институт за български език, БАН), а от 2006 е доктор на науките (Нов български университет). През 1999 г. е избран за доцент(БАН), а от 2007 за редовен професор (НБУ). В периода 2005-2010 е член на състава на ЮИЕЦСИ, а като член на департамент „Нова българистика”в НБУ системно сътрудничи със Семиотичния център.

 

Севим АСИМОВА е докторант към Центъра за семиотични изследвания на НБУ. Професионалните ѝ интереси са в областта на пазарните изследвания с фокус върху семиотичните методи и аналитичното интегриране на данните. Авторката има над 10 години опит в сферата на социалните и пазарните проучвания, като от няколко години работи в компания – производител на тютюневи продукти.

 

Кристиан БАНКОВ е професор по семиотика в Нов български университет и директор на Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания. Неговият интерес към семиотиката датира от началото на 90-те години, когато като студент в Болоня посещава курсовете на проф. Уго Воли и проф. Умберто Еко. Дипломира през 1995 г. и оттогава преподава семиотика в НБУ. През 2000 г. защитава докторат в Хелзинкския университет, през 2006 г. му е присъдено звание „доцент по съвременни философски учения (семиотика)“, а от 2011 г. е професор. От 2014 г. насам е Secretary general на Международната семиотична асоциация(IASS-AIS)

 

Антоан БОЖИНОВ е дипломиран инженер и преподавател по фотография във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“ и в НБУ. Работи в областта на документалната фотография. През 1984 г. получава званието „фотограф-художник“ от Комитета за култура. Участвал е в повече от 100 колективни изложби, от които е получил над 60 награди. От 1984 до 2015 има повече от 40 самостоятелни изложби в България, Гърция, Испания, Португалия, Румъния, Русия, Франция. През 1999 г. създава международния фотофестивал „Фодар”, вече с 10-о издание през 2017 г. www.phodar.net

 

Борислав ГЕОРГИЕВ (https://bogeo.net) е доктор по съвременен български език и доцент в Нов български университет. Интересите му са в областта на езиковата прагматика, езиковата антропология исоциолингвистиката. Изследва всички словесни и несловесни прояви на фатичността в комуникацията.

 

Професор д-р Людмил Любомиров ГЕОРГИЕВ е роден в гр. София. Завършва висше икономическо образование и защитава докторат по „Икономика и управление на териториалните системи“ във ВИИ „Карл Маркс“ – София. Основател е на специалността и на първата университетска програма по Публична администрация в България, разработена в НБУ. Дългогодишен зам.-ректор е и ректор на НБУ през 2009-2012 г.

 

Ягодина МАНОВА-КЪРТУНОВА е докторант в докторската програма „Семиотика” на ЮИЕЦСИ в Нов български университет, а също и хоноруван преподавател в магистърската програма на ЮИЕЦСИ „реклама и бранд мениджмънт“. Изследването ѝ, представено тук, е свързано с развитието на новите медии и семиотичните подходи за изследване, които могат да бъдат използвани за изграждане на успешна корпоративна комуникация в дигиталното пространство.

 

Албена ПАВЛОВА е доктор на Софийския университет и доцент на Новия български университет, има трайни интереси в областта на рекламата, публичния брандинг, приложната семиотика и всички форма на обществена комуникация. Мисията ѝ е да запали у студентите интерес към дълбините на рекламата и способите и за въздействие, както и да им покаже възможностите на рекламата и брандинга в публичното управление.

 

Д-р Димитър ТРЕНДАФИЛОВ е преподавател в НБУ и член на ЮИЕЦСИ.Изследователските му интереси са в областта на търговските марки и комерсиалната комуникация. Има практически опит в маркетинговите отдели на две компании и понастоящем е консултант в брандинга и пазарните проучвания. Участвал е с доклади на два световни конгреса по семиотика (Ла Коруня и София), както и на конференции свързани с практиката и теорията на семиотиката (Semiofest, EFSS).Copyright © 2017. All Rights Reserved.
NBU nbu