СБОРНИК ДОКЛАДИ

МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА

14 и 15 юни 2013 г.

София

 

ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Департамент "Публична администрация" с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

 

 

 

 

 

Предговор

 

През 2013 година се навършиха 20 години от създаването на първата в Република България програма по публична администрация в Нов български университет. Департамент "Публична администрация" организира юбилейна кръгла маса с международно участие на тема "Образование, изследвания и кариерно развитие в публичната администрация", която се проведе на 14 и 15 юни 2013 г. в университета.

Научният форум се проведе под председателството на проф. д-р Людмил Георгиев – създател на програмата и на департамент "Публична администрация" в НБУ.

В кръглата маса взеха участие общо 31 учени и преподаватели от български и чуждестранни висши училища, които представиха за публикуване 26 доклада в следните научни направления:

 

  • Образователни модели и технологии в обучението по публична администрация;
  • Изследователски проблеми в публичния сектор;
  • Формиране на компетенции и кариерно развитие в публичната администрация.

 

С презентации на авторови изследвания пред участниците в кръглата маса се представиха 6 преподаватели и 1 докторант от НБУ, 14 преподаватели и 2 докторанти от български висши училища, провеждащи обучение в програми по публична администрация, както и 8 преподаватели от САЩ, Русия (г. Петербург, г. Орел, г. Казан – Република Татарстан, г. Уфа – Република Башкортостан), Казахстан и Полша.

Като резултат от участието на международните партньори на департамента бяха сключените 3 договора за образователно сътрудничество между НБУ и:

 

  • Руската академия за народно стопанство и държавна служба при Президента на Руската Федерация (Орловски филиал РАНХиГС) –  г. Орел, Руска Федерация;
  • Башкирската академия за държавна служба и управление при Президента на Република Башкортостан – г. Уфа, Руска Федерация;
  • Университета по управление "ТИСБИ", Република Татарстан - г. Казан, Руска Федерация.

 

Библиотеката на НБУ организира от 13 до 30 юни 2013 г. изложба от книги и периодични издания на преподавателите от Департамент "Публична администрация".

 

 

 

Научен секретар
Проф. д-р Николай Арабаджийски