\?\\\|]/", "", $p); include("config.php"); if ($p=='home') { $content.=''; } else if ($p=='content') { $content.='

Съдържание

'; if ($parts[$temp]["title"]) $content.='

'.$parts[$temp]["title"].'

'.@$parts[$temp]["info"].'
'; $content.='
'; } else if ($p=='authors') { $content.='

Автори

'; } else { if (file_exists("data/".$p."/txt.txt")) $content=join("",file("data/".$p."/txt.txt")); if (file_exists("data/".$p."/php.php")) include("data/".$p."/php.php"); if ($content) $content='

'.$contents[$p]["title"].'
'.$authors[$contents[$p]["author"]]["title"].'

 
'.$content.'
'; } if (@$contents[$p]) { $pagetitle=$contents[$p]["title"]; } else { $pagetitle=strip_tags($title); } ?> <? echo $pagetitle; ?>
'home') { echo ''; } else { echo ''; } echo '
СЪДЪРЖАНИЕ »
АВТОРИ »


Съставител и редактор
доц. д-р Ирена Бокова
ISBN 978-619-233-130-6
'; ?>

2010 © Нов български университет. Информацията е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на Нов български университет.