МенюВЪВЕДЕНИЕ В АРХЕОЛОГИЯТА

ЧАСТ 2

Иван Гацов и Петранка Неделчева

ГЛАВА І. Археологията, археологическите изследвания  и Motel of the Mysteries на David Macaulay

ГЛАВА ІІ. Индианистика, част първа

ГЛАВА ІІІ. Индианистика, част втора

ГЛАВА ІV. Човекът от Piltdown –или най-голямата фалшификация в науката

ГЛАВА V. Проблемът за дифузията

     ГЛАВА VІ. „Загадката Наска”

    ГЛАВА VІІ. Подводните археологически проучвания и откриването   на двореца на Клеопатра

    ГЛАВА VІІІ. Кхмерската цивилизация

    ГЛАВА ІХ. Потопът

    ГЛАВА Х. Митът за Атлантида

    ГЛАВА ХІ. Последни открития

 

 

 

обратно нагоре