EN

Издателство на Нов български университет
Първо издание
Съставител и редактор: Доц. д-р Светла Христова
Рецензенти: Проф.д-р Георг Краев
Боряна Матеева
Художник на корицата: Д-р Димитър Димитров
Графично оформление: Д-р Илия Кожухаров
ISBN 978-954-535-840-1


Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU