Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  25 ГОДИНИ ПО-КЪСНОП О К А Н А

П О К А Н А

 

ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

„Медиите в България: 25 години по-късно”

 

 

31 октомври 2014 г.

 

Нов български университет, Аула

 Организационен комитет:

Председател: проф. Антони Славински – Председател на Настоятелството на НБУ

Научен секретар: доц. д-р Райна Николова

Членове: проф. Екатерина Михайлова, доц. д-р Веселина Манева, доц. д-р Ивайло Стайков, доц. д-р Катерина Йочева, д-р Петя Неделева, д-р Деница Топчийска

 Тематични направления:

Секция 1: Развитието на медиите в обществен и частен интерес

Секция 2: Медийният бизнес – собственост, финансиране, концентрация, прозрачност

Секция 3: Медийното съдържание в услуга или във вреда на потребителя

Секция 4: Достъп до медийно съдържание и бариери пред неговото разпространение

 За контакти и допълнителна информация:

 Адрес за контакти:

1618 София, ул. „Монтевидео” № 21, НБУ, корпус 1, офис 412.

Лице за контакти: д-р Деница Топчийска

стационарен телефон ,

е-mail: [email removed]