Съдържание
Уводни думи
Eзик и култура
Филологическите интереси през средновековието: приносът на християнския запад
Автор: Мария Китова

Особености на парламентарния дискурс: какви данни дава езикът за социалното явление?
Автор: Елена Тарашева

“Вкусни” метафори във френски и в български език
Автор: Цветилена Кръстева

Англицизмите – желани гости или натрапници в съвременния испански език
Автор: Станимир Мичев

За проблемно-ориентираното обучение по превод и английски език като част от развиването на модерните глобални компетенции
Автор: Амелия Марева

Устойчивото словосъчетание «τα έχω» - значения и употреба в съвременния гръцки език
Автор: Христина Янисова

Литература и култура
OSVALDO DRAGUN EN EL PANORAMA DEL TEATRO ARGENTINO DE 1950-1970
Автор: Аni Levi.

Two Sides to the Story: Ruth Rendell’s A Demon in My View and The Rottweiler
Автор: Andrey Andreev

Биографичен подход в тълкуването на мита за майчинството в поезията на Габриела Мистрал
Автор: Венета Сиракова

„Новелино”: в зората на италианската новела.
Автор: Петя Петкова-Сталева

Еще раз о комедии Н.Н.Гоголя “Ревизор” Н.В.Гоголя и ее первом появлении в Болгарии
Автор: Татьяна Фед

Чуждоезиково обучение
Aufgaben rund um das Thema „Deutsches Kino“ im DaF-Unterricht
Автор: Elena Savova

Чуждоезиково обучение на възрастни и използване на стратегии за четене на чужд език
Автор: Мария Нейкова

Електронно учене и медийна грамотност в обучението по чужд език
Автор: Мария Нейкова

Малките обучаеми в епохата на глобализацията
Автор: Сияна Харизанова

Преводачески софтуер
Автор: Милен Шипчанов

Усвояване на произношението и развиване на говорни умения чрез приказки в ранното чуждоезиково обучение
Автор: Дешка Маргаритова

Резюмета