СБОРНИК ОТ КРЪГЛА МАСА
„ПОЛИТИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2016 ГОДИНА“


ISBN 978-954-535-997-2

Как се стигна до този сборник?

 

Беше късната есен на 2016 г., десетина дни ни деляха от ключови за страната избори, а по нищо не личеше, че сме в разгара на кампанията за президентската власт. Отдавна стените не са били толкова изморени от старите политически афиши, изглеждаха сякаш тъгуват за нови лица върху фасадите, а по улиците, по улиците освен есенните листа и някой друг фас, не се търкулваше дори един партиен флаер. В същия този следобеден ден, когато пред очите ми се изправи липсата на всякакъв предизборен дух, набрах номера на моята колега и приятелка Евелина Христова, която е с дългогодишен опит в сферата на политическия ПР. С Ева се знаем от години и често споделяме едни и същи впечатления, бях сигурна, че точно тя ще ми обясни на какво се дължи липсата на всякаква реклама, разговор, въобще къде се е скрила предизборната кампания. Е от дума, на дума с нея родихме идеята тутакси да съберем специалисти в сферата и да поговорим за политическата кампания по време на президентските избори‘ 16. Времето ни притискаше и често това будеше тревога у нас дали ще успеем за толкова кратко време да привлечем в дискусия едни от най-ярките имена по темата. Но успяхме. Не очаквано на кръглата маса се явиха колеги, както от НБУ, така и от СУ и УНСС, имахме честта дори председателя на Настоятелството на НБУ проф. Антони Славински да открие събитието.

Дискусията бе толкова интересна, че в нейния край с Евелина си позволихме да отправим покана към всички присъстващи за участие в сборник с доклади от кръглата маса. Разбира се, не ни изненада силното присъствие при обсъждането и по-слабото при подготовката на самите текстове, та това е типично за академичния дух, в които често желанието да участваш в множество семинари и конференции, където откриваш естествения форум да споделиш, задушава твоето остатъчно време да напишеш споделеното. Успяхме да чуем мненията на колегите от департаментите политически науки и масови комуникации, като Антоний Тодоров, Анна Кръстева, Росен Стоянов, Христо Панчугов, Кирил Аврамов, Петър Николов, както и на студентите, като  Пепи Димитрова и други. Техните размисли по темата обаче останаха запечатани само в стенограмата, която нашите студенти успяха да подготвят. С честта да публикуваме техни текстове от участието им в дискусията ни удостоиха Толя Стоицова, Иванка Мавродиева, Иван Начев, Любомир Стефанов, Вероника Азарова, Александър Христов, наред с тях в сборника можете да откриете и наши размишления и анализи по темата.

С тази кръгла маса и с настоящия сборник Нов български университет, както и неговите преподаватели за пореден път доказаха, че могат да инициират съвместни междудепартаментни и междууниверситетски събития, които да дават пример със своята висока академичност, стил и отявлено подчертан дух на свобода.

гл. ас. д-р Ирена Тодорова

 

 

Редакционна колегия:

Проф. Толя Стоицова, д.н.

Проф. д-р Анна Кръстева

Доц. д-р Росен К. Стоянов

 

Съставители:

Гл. ас. д-р Евелина Христова

Гл. ас. д-р Ирена Тодорова