Национална конференция „Историята като наука, образование и професия“. Созопол, 24-27 септември 2012 г.
National Conference “History as Science, Education and Profession”, Sozopol, September 24-27, 2012Copyright © 2015. All Rights Reserved.
NBU nbu