Кръгла маса с изложба „Балканските войни – хора и съдби“. НБУ, 18 декември 2012 г.
Round Table “The Balkan Wars: People and Destiny”Copyright © 2015. All Rights Reserved.
NBU nbu