Генов, Румен. Американската революция: Войната за независимост и създаването на федералната република. С., 2012
Genov, Roumen. The American Revolution: The War of Independence and the Creation of the Federal Republic. Sofia, 2012.Copyright © 2015. All Rights Reserved.
NBU nbu