Живко Лефтеров. Предложението на спорните македонски епархии да бъдат приети от Англиканската църква в религиозно общение през 1874 г.
Zhivko Lefterov. The Proposition of the Contested Macedonian Dioceses to Come into Communion with the Anglican Church in 1874Copyright © 2015. All Rights Reserved.
NBU nbu