Пламен С. Цветков. Държава и църква при комунизма, националсоциализма и фашизма (някои аспекти на проблема)
Plamen S. Tzvetkov. Church and State under Communism, National Socialism and Fascism (Certain Aspects of the Problem)Copyright © 2015. All Rights Reserved.
NBU nbu