Национална научна конференция на Департамент „История“ и Департамент „Нова българистика“ “9 септември 1944: Край и начало, литература и политика“. НБУ, 14 ноември 2014 г.
National Scholarly Conference of the History Department and the New Bulgarian Studies Department “September 9, 1944: Beginning and End, Literature and Politics,” New Bulgarian University, November 14, 2014

Изтегли материала за мобилни устройстваCopyright © 2018. All Rights Reserved.
NBU nbu