Пламен Буланов. Възродената българска държава и идентичността като продукт на българската образователна система (до края на XIX в.)
Plamen Bulanov. The Reborn Bulgarian State and the Identity as a Product of the Bulgarian Educational System (until the End of the 19th Century)

Изтегли материала за мобилни устройстваCopyright © 2018. All Rights Reserved.
NBU nbu