Костадин Нушев. Християнските идеи в творчеството на Ф. М. Достоевски и духовните корени на руската религиозна философия през ХIХ и ХХ век
Коstadin Nushev. The Christian Ideas in the Works of F. M. Dostoevsky and the Spiritual Roots of Russian Religious Philosophy in the 19th and 20th Century

Изтегли материала за мобилни устройстваCopyright © 2018. All Rights Reserved.
NBU nbu