Научен редактор: доц.д-р Ренета Димитрова

Технически редактор: гл.ас.д-р Ралица Димитрова

ISSN 2534-⁠9651

 

 

ПРЕДГОВОР

 

 

Годишникът на Департамент „Икономика“ включва най-новите материали в областта на икономиката и бизнеса. Публикациите са както на щатни и хонорувани преподаватели, докторанти, така и на чуждестранни автори.

Целта на изданието е да се даде възможност за популяризиране на приноса на изследванията на преподавателите и докторантите от департамент „Икономика“ в поднасяне на лекционния материал с осъвременена тематика. Желанието на съставителите е с този Годишник да се постави началото на поредица от издания, свързани с  икономиката и бизнеса.

Годишникът ще бъде в помощ при преподавателската дейност в бакалавърските и магистърските програми към Департамент „Икономика“. Включените научни материали са резултат на задълбочени научни и практически изследвания през учебната 2015/2016 година. Тяхната цел е да повишат ефективността и качеството на обучението, да актуализират преподавания материал с последните актуални новости от областта на икономиката и бизнеса.