СЪДЪРЖАНИЕ

1. доц. д-р Фернандо Лусеро Шмит
2. доц. д-р Елеонора Пенчева
3. доц. д-р Елеонора Пенчева
4. доц. д-р Елеонора Пенчева
5. доц. д-р Елеонора Пенчева
6. доц. д-р Татяна Томова
7. д-р Александър Сивилов
8. д-р Йордан Стоичков
9. д-р Спас Ташев
10. Къдринка Къдринова
11. Ивац Владайчев
12. Мария Баликова
13. Цветелина Бельовска
14. Никола Буковски
15. Десислава Енчева
16. Ивелина Ганчева
17. Зорница Гечева
18. Цветелина Георгиева
19. Ива Гергинова
20. Цветелина Иванова
21. Кремена Иванова
22. Вероника Иванова
23. Павлина Жекова
24. Мария Кирова
25. Георги Мичев
26. Теодора Недкова
27. Габриела Николова
28. Мария Николова
29. Искра Петрова
30. Боряна Самарджиева
31. Николета Стефанова
32. Владислава Тодорова
33. Биляна Цекова
34. Иван Цветков

обратно нагоре

Внимание: Всички текстове са интелектуална собственост на съответните автори. НБУ и съставителят не носят отговорност, пряка или косвена, към трети страни относно използваните източници или разработените цитати, както и към личните мнения на авторите. Този диск не се издава с комерсиална цел.