Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаБНР и "Музикаутор"

В края на 2016 г. “Музикаутор” отправи нотариална покана БНР да преустанови разпространението на музикални произведения, които се управляват от "Музикаутор". Организацията за колективно управление на правае отправилаискане за1 800 000 лв. годишно вместозаплащания досегаполовин милион за авторски права.БНРтвърди, че би моглада отделидопълнително 20%. Заради финансовите претенции на “Музикаутор” БНР бе принуденода промени съдържанието на всички свои програми и от 1 януари спря излъчването на съвременна музика, каторазпространява единственоджаз, класическа музикаи народни песни.

От “Музикаутор” твърдят, че БНР се ползвало с четири пъти по-добри условия за ползването на над 14 000 000 музикални произведения от цял свят в сравнение с частните радиа. Допълват, че не формират печалба, а всички приходи се разпределят между творците.

Генералният директор на БНР Александър Велев заявява, че обществената медия не е срещу плащането на авторски права, а срещу тройното повишение на таксата. Ръководството на БНР и „Музикаутор“ продължават разговорите за постигане на консенсус с посредничеството на СЕМ.В подкрепа наБНРса министърът на културата и музикални творци.

обратно нагоре