Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаИзвадки от доклад на СЕМ за мониторинг на предизборната кампания

Извършеният мониторинг на предизборната кампания (24.02.2017 – 26.03.2017) констатира предизборни прояви, отразени чрез електронните медии.

Прави впечатление, че предизборната кампания в електронните медии (програми на радио- и телевизионни оператори) е много по-активна, в сравнение с предишни предизборни кампании, наблюдавани от СЕМ. Изводът се отнася както до количествените данни и жанровото разнообразие, регистрирани за отделните седмици и за цялото наблюдение, така и от финансовото обобщение. Активността на политическите партии вероятно е свързано с оценката към традиционните медии, за които важат стандарти и правила.

Като положителна следва, без съмнение, да се отчете тенденцията (запазена до финала й) за директен сблъсък между кандидатите за народни представители в дискусионните форми. Дебатите, като най-атрактивна и привлекателна за аудиторията форма, получи развитие и зрителски интерес в тази кампания именно благодарение на медийната инициативност. В голяма част от дебатите обаче наблюдението регистрира повторяемост на тезите. Това измести фокуса от важния за аудиторията акцент, а именно кандидатите за народни представители да представят решенията на изброените проблеми.

Тематичният профил на предизборното медийно съдържание, нов момент в методиката на регулатора по съдържанието, показва, че медиите заложиха и зададоха тона на съдържателната дискусия чрез темите „Борба с корупцията“, „Национална сигурност“, „Образование и култура“, „Икономика“ и други. Не винаги обаче водещите успяваха да „удържат“ тематичната насоченост и разговорите преминаваха в критични нотки и словесност, далеч от зададения тон за дискусия. Така програмите, платформите и идеите на политическите партии остават на заден план.

Кампанията се проведе на фона на множество преки включвания от чужбина за организацията на изборите и проблемите, които срещат сънародниците ни при упражняването на правата си на глас извън страната. Най-многобройни бяха преките включвания от Турция, както и предварително подготвени репортажи от там. Медиите очертаха в детайли блокадата на граничните пунктове със югоизточна ни съседка.

Наблюдението отчита оформянето на непредвидена, но превърнала се в голяма тема за влиянието на съседна страна върху вътрешно-политическия ни живот. Тя беше представена с особена динамика през последната седмица преди вота в няколко аспекта– намесата на Турция във вътрешните работи на страната ни, участието на турския посланик у нас в клип на определена партия, експулсирането на турски граждани за противобългарска пропаганда, изказването на турския президент, че се нарушават правата на избиратели с двойно гражданство в страната ни, записването на граждани в списъци на кметства в турски градове, за да им бъде осигурен транспорт до България. В медийните си прояви политическите формации отразиха тези аспекти на предизборната ситуация.

Като позитивен елемент на кампанията, наблюдението регистрира, че в предизборното медийно съдържание преобладават безплатните политически участия (собственото редакционно съдържание). Доминирането им над платената политическа реклама, повлияна от партийните централи, е в полза на журналистическата рефлективност и активност.

За целия наблюдаван период програмите на радио- и телевизионните оператори запазват балансирано отношение към кандидатите и партиите при тяхното представяне, което не пречи да се откроят фаворити сред кандидатите.

Целият доклад може да бъде разгледан на адрес:http://www.cem.bg/controlbg/998.


обратно нагоре