Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаФИЛМАУТОР осъди BLIZOO за нарушени авторски права върху филми

След безрезултатно продължаващите повече от три години преговори с представителната организация на кабелните оператори БАККО сдружението за колективно управление на авторски права ФИЛМАУТОР инициира защита на правата на своите членове – сценаристи, режисьори и оператори. На случаен принцип са избрани произведения, излъчвани от български доставчици на медийни услуги, чиито програми се препредават от кабелни оператори. Препредаването на филмите в ефирните програми е един от основите спорни моменти. Кабелните оператори твърдят, че не са налице отделни видове използване (излъчване от телевизията и препредаване по кабел), тъй като и двете действия се случват на една и също територия. Отказват да подпишат договор с ФИЛМАУТОР за този вид използване.

През 2013 г. ФИЛМАУТОР завежда дело срещу BLIZOO за нарушаване на правата на три български филма, излъчени ефирно в програмата бТВ, препредадени от кабелния оператор до неговите абонати, без да има правата за това: „Козият рог", „Време разделно - Заплахата" и „Време разделно – Време на насилие". Телевизията е уредила правата за този вид използване. бТВ се разпространява от множество кабелни оператори, сред които и BLIZOO. Тези оператори използват защитеното съдържание в програмата и събират приходи за него. В хода на делото ФИЛМАУТОР заявява изрично, чебТВ.

Софийски градски съд, Софийски апелативен съд и Върховният касационен съд са категорични, че ФИЛМАУТОР е предоставило право на излъчване на процесните филми на бТВ, но това право не включва правото на телевизията да дава разрешение за препредаване по кабел или чрез друго техническо средство на съответните произведения. ФИЛМАУТОР си запазва правото да разрешава препредаване по кабел на произведенията в програмата бТВ директно на кабелните оператори, като събира от тях дължимите авторски възнаграждения. Доколкото такъв договор между ФИЛМАУТОР и кабелния оператор няма, BLIZOO е препредал чрез кабел трите филма в нарушение на правата на режисьори, сценаристи и оператори.Източник:

Решение на Софийски градски съд:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=Oh7mZ4CLsOM%3D.

Решение на Софийски апелативен съд: http://sofiaac.court-bg.org/index.php?im=93.

Определение на Върховен касационен съд: http://www.vks.bg/vks_p03.htm.
обратно нагоре