Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаЦИК определи партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети

На 27.02.2017 г. на основание чл. 178 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия определи партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс:

І.Партиите, регистрирали кандидатски листи за изборите за народни представители на 26 март 2017г. във всички изборни райони, имащи право на медийни пакети в размер на 40000 (четиридесет хиляди) лв., са:

1. Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“

2. Партия „ВОЛЯ“

3. Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“

4. Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ“

5. Партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“

6. Партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“

7. Партия „Партия на Зелените“

ІІ.На основание чл. 178, ал. 1, изр. второ от ИК коалициите, регистрирали кандидатски листи за изборите за народни представители на 26март 2017 г. във всички изборни райони, в които участват партии, които имат право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, и на които се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна субсидия, са:

1. Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ – 6667 (шест хиляди шестстотин шестдесет и седем) лв.

2. Коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ – 40000 (четиридесет хиляди) лв.

3. Коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)“ – 40000 (четиридесет хиляди) лв.

4. Коалиция „КОЙ – Българската левица и Зелена партия“ – 40000(четиридесет хиляди) лв.

5. Коалиция НОВА РЕПУБЛИКА – 26667 (двадесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и седем) лв.

6. Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ – 16000 (шестнадесет хиляди) лв.

7. Коалиция „Обединение ДОСТ“ – 20000 (двадесет хиляди) лв.

8. Коалиция„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“ – 5714 (пет хиляди седемстотин и четиринадесет) лв.

ІІІ.Инициативните комитети, регистрирали независими кандидати за народни представители на 26 март 2017 г., имащи право на медийни пакети в размер на 5000 (пет хиляди) лв., са:

1. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Соня Спасова Маркова в Първи изборен район – Благоевградски

2. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Красимир Иванчев Жейнов в Трети изборен район – Варненски

3. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Росица Пенчева Йорданова в Трети изборен район – Варненски

4. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Златко Спасов Здравков в Единадесети изборен район – Ловешки

5. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Димитър Огнянов Игнатов в Петнадесети изборен район – Плевенски

6. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Румен Желязков Домбашов в Двадесет и втори изборен район – Смолянски

7. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Георги Стоянов Кадиев в Двадесет и трети изборен район – София-23

8. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Димитър Кирилов Байрактаров в Двадесет и пети изборен район – София-25

9. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Иван Стоянов Матев в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски

IV. По отношение на независимите кандидати, чиято регистрация към момента на настоящото решение е заличена или обявена за недействителна на някое от основанията, предвидени в чл. 254 и 259 от ИК, Централната избирателна комисия ще се произнесе с допълнително решение след влизане в сила на решението за заличаването или обявяване за недействителна на регистрацията или на решението на ВАС в случай на обжалване.

Източник: https://www.cik.bg/bg/decisions/4365/2017-02-27обратно нагоре