Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаНаказателният кодекс и

На 1.02.2015 г. (неделя) гр. Казанлък е залят от наводнение, а местните медии показват как общината се справя със ситуацията. Събитието е отразено и от журналиста от телевизия „ПРЕССТВ” Георги Манев. Той е призован да се яви на 3.04.2015 г. в полицията, за да бъде привлечен като обвиняем по досъдебно производство по чл. 326 от Наказателния кодекс, който гласи: „който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, се наказва с лишаване от свобода до две години“. Прокурор от Казанлък предприема действия след личен разговор с кмета на града и оплакванията й, че телевизията „всява паника” и не отразява адекватно работата на общината. След острата реакция на журналистическата гилдия на 2.04.2015 г. обвинението е снето от Георги Минев.

На 7.04.2015 г. Съветът за електронни медии приема доклад във връзка с резултатите от наблюдението върху програма „ПРЕСС ТВ“. Наблюдението установява, че и двата записа, излъчени на 2.02.2015 г., отразяват коректно последствията от наводнението в западната част на града. Според СЕМ в изнесената информация той се позовава на официални данни от община Казанлък за ситуацията, както и на свидетелствата на потърпевша от засегнатите предприятия на индустриалния парк. Без да иска да влияе на независимата съдебна власт, Съветът изразява общо становище, че репортерският разказ е изграден изцяло по заснетата от оператора картина. Фактите са представени коректно, съобразно професионалните стандарти и обществения интерес и правото на хората да бъдат информирани.

обратно нагоре