Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаНарушение на силата на звука на рекламно съобщение

На 26.02.2015 г. СЕМ публикува на интернет-страницата си наказателно постановление за извършено нарушение на Закона за радиото и телевизията. На 2.11.2014 г. в програма “Нова телевизия” в предаването “Дикоff” са включени обозначени блокове с търговски съобщения. Извършените измервания на аудиосигнала със система TLS Pam Pico, удостоверени с измервателни протоколи, сочат разлика между силата на звука на излъчваните търговски съобщения (реклами и самопромоции) и тази на останалата част на програмата. Резултатите от измерването показват, че силата на звука по време на излъчването на посочените общо 2 (два) обозначени рекламни блока е по-голяма от силата на звука на останалата част от програмата.

Законът за радиото и телевизията съдържа забрана аудио-визуалните търговски съобщения да се излъчват със сила на звука по-голяма от силата на звука на останалата част от програмата.

Като е допуснал излъчване в програма “Нова телевизия” на 2.11.2014 г. на посочените по-горе рекламни блокове (аудио-визуални търговски съобщения) с по- голяма сила на звука от силата на звука на останалата част на програмата, доставчикът на медийни услуги “НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД е извършил нарушение на чл. 75, ал. 10 от Закона за радиото и телевизията.

обратно нагоре