Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаСпоразумение между СЕМ и ЦИК

На 17.09.2015 г. Съветът за електронни медии и Централната избирателна комисия подписаха споразумение относно принципите и параметрите за мониторинг на програмите в предизборния период за провеждане на избори за кметове и общински съветници и кампанията за провеждане на национален референдум. Споразумението се подписва на основание чл. 57, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 22 от Закона за радиото и телевизията. Ще бъдат проследени количествени и качествени критерии за оценка на редакционното съдържание. Наблюдението има за цел да установи съответствието на предизборното поведение на доставчиците на медийни услуги с медийното и изборното законодателство при провеждането на кампанията. То ще отчита дела на платените и безплатните форми на агитация, присъствието на кандидатите в медия и отношението на медията към тях, както и влиянието на медията, програмирането на предизборните форми и материали и въздействието на журналистическите жанрове. Ще бъдат проследени постигнатите обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и отчитане на многообразието на мненията.

Споразумението е достъпно на адрес: http://www.cem.bg/actbg/5139.

обратно нагоре