Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаНародното събрание не прие отчета на СЕМ

На основание чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) Съветът за електронни медии представя за обсъждане в Народното събрание отчет за дейността си не по-късно от 31 октомври за първото полугодие и 31 март за второто полугодие на предходната година и го публикува на страницата си в интернет. На 21.05.2015 г. Комисията по култура и медии на Народното събрание прие отчета за дейността на Съвета за електронни медии (СЕМ) за периода 1.01.2014 г. – 30.06. 2014 г. и отчета за дейността на СЕМ за периода 1.07.2014 г. – 31.12.2014 г. с 12 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – 1.

Няколко месеца по-късно, на 28.10.2015 г., Народното събрание в пленарна зала обсъжда отчетите на СЕМ за предходната година. Срещу приемането им се обявява един от народните представители от управляващата коалиция от Патриотичния фронт, който заявява, че „този орган е напълно излишен”. Оплакването на народния представител е, че в това си качество, на заседанието на Съвета за електронни медии при решаването на въпроса за създаването на регионална програма на Българското национално радио в гр. Кърджали с излъчване на предавания на турски език през лятото на т. г. е поискал думата, но такава не му е била дадена и СЕМ е гласувал своето решение. Съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗРТ заседанията на Съвета за електронни медии са публични.

На 29.10.2015 г. Народното събрание не гласува отчетите на СЕМ. Отрицателен вот заявяват представители на опозиционната Българска социалистическа партия – Лява България и представители на част от Патриотичния фронт – съуправляваща партия. Неприемането на отчета на СЕМ не поражда правни последици за органа.

Стенограмата от пленарното заседание на Народното събраниее достъпна на адрес:http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/5447.

обратно нагоре